O mnie"Jeśli kto­kol­wiek chce mnie zro­zumieć, po­winien uważnie pat­rzeć na mo­je ob­ra­zy".
                                                                                                                                                                  Gustav Klimt


Justyna Mioduszewska

Plastyk, projektant, magister sztuki, absolwentka Wydziału Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej.